English Dutch
A D
A Impact Effect D
A SOA can be completed from another one that is in the same risk analysis. Een VVT kan vervolledigd worden via een andere VVT uit dezelfde risico analyse.
A regulator model may not be generic Een regelmodel mag niet generisch zijn
Acceptance thresholds of information risks Aanvaardingsdrempels voor informatierisico’s
Acceptance thresholds of operational risks Aanvaardingsdrempels voor operationele risico’s
Accepted Aanvaard
Access control policy Toegangscontrolebeleid
Account Account
Action Actie
Actions Acties
Actions history Actiegeschiedenis
Active parent Actieve parent
Activity(s) Activiteit(en)
Actor Agent
Actors Agenten
Add Toevoegen
Add a category Een categorie toevoegen
Add a category of data subjects and personal data Voeg een categorie van betrokkenen en persoonlijke gegevens toe
Add a client Een klant toevoegen