English Dutch
A D
A Impact Effect D
Add a deliverable template Een model van deliverable toevoegen
Are you sure you want to delete document? Wilt u het document werkelijk verwijderen?
CIA CIB
Defined Bepaald
Deliverable template for context validation Model van deliverable voor de contextvalidering
Deliverable template for final report Model van deliverable voor het eindrapport
Deliverable template for model validation Model van deliverable voor de validering van de modellering
Deliverable templates Modellen voor deliverables
Drop your DOCX file in this zone, or click here to select a file Sleep uw DOCX-bestand naar deze zone, of klik hier om een bestand te selecteren
Edit deliverable template Het model van de deliverable wijzigen
Error while uploading Fout bij de verzending
File error Bestandsfout
If you save this template, previous templates will be lost. Als u dit model opslaat, gaan de vorige modellen verloren als u ze niet terugstuurt.
Risks Risico’s
The document has been created successfully. Het document werd met succes gecreëerd.
The document has been deleted. Het document werd verwijderd.
The document has been edited successfully. Het document werd met succes gewijzigd.
The server returned the error code: De server heeft deze foutcode teruggestuurd: