English Dutch
A D
A Impact Effect D
Add a deliverable template Een model van deliverable toevoegen
Are you sure you want to delete document? Wilt u het document werkelijk verwijderen?
CIA CIB
Compliance Compliance
Controller Controller
Defined Bepaald
Deliverable Deliverable
Deliverable template for context validation Model van deliverable voor de contextvalidering
Deliverable template for final report Model van deliverable voor het eindrapport
Deliverable template for model validation Model van deliverable voor de validering van de modellering
Deliverable templates Modellen voor deliverables
Deliverable: Deliverable:
Drop your DOCX file in this zone, or click here to select a file Sleep uw DOCX-bestand naar deze zone, of klik hier om een bestand te selecteren
Edit deliverable template Het model van de deliverable wijzigen
Encrypted storage, access controls Versleutelde opslag, toegangscontrole, toegangscontrole
Error while uploading Fout bij de verzending
File error Bestandsfout
File password (if any) File password (if any)