English Dutch
A A
Acceptance thresholds of information risks Aanvaardingsdrempels voor informatierisico’s
Acceptance thresholds of operational risks Aanvaardingsdrempels voor operationele risico’s
Accepted Aanvaard
Access control policy Toegangscontrolebeleid
Access log Toegangsgeschiedenis
Account Account
Action Actie
Actions Acties
Actions history Actiegeschiedenis
Activation MOSP account Activering MOSP-account
Active parent Actieve parent
Activity(s) Activiteit(en)
Actor Agent
Actors Agenten
Add Toevoegen
Add a category Een categorie toevoegen
Add a category of data subjects and personal data Voeg een categorie van betrokkenen en persoonlijke gegevens toe
Add a component Een bestanddeel toevoegen
Add a component to asset Een bestanddeel aan het actief toevoegen